2021. szeptember 15-től

Új szolgáltatásunk:

UTÁNFUTÓ-KÖLCSÖNZÉS

Kínálatunkban található nyitott és fedett utánfutó is, így a szállítás esős időben sem jelent akadályt. A ponyvás futók megóvják az érzékeny berendezéseket, háztartási gépeket és bútorokat az időjárás viszontagságaitól.

Méret: 201 x 108 x 32 cm
Össztömeg: 750 kg

Ponyvás utánfutó

Kölcsönzési díjak:

  • 2500 Ft (az első 3 óra)
  • a harmadik óra után minden megkezdett óra 800 Ft
  • 1 nap 8.000 Ft

Méret: 201 x 108 x 32 cm
Össztömeg: 750 kg

Utánfutó

Kölcsönzési díjak:

  • 2500 Ft (az első 3 óra)
  • a harmadik óra után minden megkezdett óra 800 Ft
  • 1 nap 8.000 Ft

Utánfutó tisztítási díj: felhívjuk figyelmed, hogy a koszosan visszahozott utánfutókért 1000 forintos pótdíjat számolunk fel. Köszönjük megértésed!

Az utánfutó általános kölcsönzés feltételei:

– Személyi igazolvány, 20. életévet betöltött életkor,
– állandó lakcím,
– érvényes, minimum 2 éves (nem tanuló) vezetői engedély,
– mobiltelefonos, ill. elektronikus elérhetőség.

A Bérbe vevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a bérelt járművet csak saját használatra kölcsönzi és más személy használatára nem bocsátja, további bérletbe nem adja. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbevevő a rendelkezésére bocsátott járművet rendeltetésszerűen használja és azt olyan állapotában szolgáltatja vissza a Bérbeadónak, ahogy a kölcsönzés megkezdésének időpontjában átvette. Ha az utánfutó koszos, vagy szennyezett állapotban kerül visszaadásra, takarítási díjat számítunk fel. Az utánfutót a Bérbeadó közúti közlekedésre megfelelő műszaki állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő köteles az utánfutót rendeltetésszerűen használni, a közlekedési előírásokat és a terhelhetőségre vonatkozó előírásokat betartani. Ponyvával, vagy egyéb felépítménnyel felszerelt járműről a ponyvát, vagy a felépítményt eltávolítani tilos, ellenkező esetben a kaució elveszik. A bérbevevő hozzájárul, hogy személyes adatairól fénymásolat készüljön és azt a bérbeadó nyilvántartsa. A bérbeadó a megadott személyi adatokat csak abban az esetben szolgáltat ki harmadik fél számára, ha valamely hivatalos eljárás esetén ez indokoltá válik (pl.: rendőrség , bíróság, vagy egyéb hatóság kérésére).

A Bérbevevő az utánfutón elhelyezett tárgyakat köteles megfelelően rögzíteni, ebből adódó károkért, balesetért, vagy sérülésekért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

Bérleti időtartam

Amennyiben a Bérbevevő nem teljesíti az általa vállalt időpontot a jármű visszaszolgáltatására, úgy minden megkezdett óra után pótdíjat köteles megfizetni a Bérbeadónak függetlenül hogy napi, vagy óradíjas volt a szerződés. Ha a Bérlő még a bérleti időtartam vége előtt jelzi, hogy meg kívánja hosszabbítani a járműre a bérlését, úgy egyedi megállapodás alapján lehetőség van az alap óradíj mellett tovább bérelni a járművet, ez esetben pótdíj megfizetésétől a Bérbeadó eltekint.

Közlekedés

Az utánfutó csak Magyarország területén használható. Külföldre csak külön engedéllyel vihető az utánfutó.

Amennyiben a Bérlő D2 (8-9 személyes személyautó és 3,5 t alatti kisteherautó) típusú gépjárművel vontatja az utánfutót, és használja az autópályákat, illetve bármilyen útdíj köteles útszakaszt, feltétlenül szükséges egy, a bérleti időnek megfelelő, de minimum 10 napos matricát vásárolnia az utánfutó rendszámára. Ennek meglétét igazoló dokumentumát köteles a bérleti idő végén a Bérbe adónak átadni.

Felhívjuk a Bérlőink figyelmét a sebességhatárok, közlekedési és parkolási szabályok betartására.

Ha utólagosan bármilyen (gyorshajtási, parkolási, úthasználati, közterületi és egyéb) bírság érkezik vállalkozásunkhoz, kénytelenek leszünk az általános bérleti szerződésnek megfelelően áthárítani a Bérlőre.

A bérlemény érvényes kötelező felelősségbiztosításáról a Bérbeadó gondoskodik.

Kaució

A bérbeadó saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy a Kölcsönzői szerződés alkalmával él-e a kaució letétbe helyezésének lehetőségével, ill. annak mértékét egyedileg meghatározza.

Nem minden esetben állapítunk meg kauciót a Bérleti szerződéshez, ennek jogát saját hatáskörben fenntartjuk.

A szerződés első oldalán meghatározott kaució biztosítékot jelent a Bérbeadó számára arra az esetre, ha a jármű eltérő állapotban kerül
visszaadásra, mint ahogy a Bérbevevő átvette azt. A jármű visszaszolgáltatásakor a Bérbevevő átnézi a jármű állapotát és felszereltségét, és amennyiben nem talál hiányosságot, úgy a kaució teljes összege visszafizetésre kerül a Bérbevevőnek. A használat során keletkezett sérülések, valamint hiányos felszereltség esetében a kaucióból levonásra kerül az okozott károk összege. Az okozott kár mértékét a Bérbeadó jogosult megállapítani. Ha a kaució nem nyújt elegendő fedezetet az okozott kár helyrehozatalára, akkor a Bérbevevő további kártérítési összeget köteles megfizetni.

Kárrendezés

Ha bármilyen okból bekövetkezik eltulajdonítás, vagy komolyabb sérülés keletkezik akár túlterheléstől, akár közúti balesetből, a Bérbevevő kötelezi magát a keletkezett kár maradéktalan megtérítésére. Minden meghibásodás, vagy sérülés költsége a Bérbevevőt terheli függetlenül, attól, hogy ki volt a károkozó. Amennyiben a jármű használhatatlanná válik és a javítás gazdaságilag már nem kifizetődő (totálkár megsemmisülés), úgy a Bérbevevő bérelt járművel megegyező típusú jármű teljes piaci vételárának megfelelő összeget köteles fizetni függetlenül a használt bérlemény aktuális értékétől és állapotától. Defekt esetén a Bérlő saját költségén köteles intézkedni a jármű visszaszállításáról, vagy igény esetén külön felár ellenében helyszíni kiszállást tudunk biztosítani pótkerék cserével.

Egyéb rendelkezések

Ha a jármű irata elszakad, vagy elvész, hatósági jelzése megrongálódik, vagy elvész a bérlő hibájából, annak okmányirodai költségét + 5000 Ft eljárási költséget a bérlőnek meg kell térítenie. Ha a bérlemény a kölcsönzési szerződésben meghatározott időre nem érkezik vissza a telephelyre és külön visszajelzés bérleti idő hosszabbításról nem érkezik, a Bérbe adó +1 óra türelmi idő után, hivatalos eljárást kezdeményez jármű önkényes eltulajdonítása címen.

Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423-433 §) az irányadóak.

Jelen általános kölcsönzői szerződés visszavonásig érvényes.